Vīzija un misija

\Misija: Mēs padaram automašīnas lietošanu ērtāku.

Vīzija: Mēs attīstam mobilitātes tempu.

Mūsu vērtības:
Pretimnākšana: Mūsu mērķis – visaugstākā klientu apmierinātība
Izaicinājums: Mēs esam atvērti un gatavi jaunām idejām. Mēs pārsteidzam paši sevi un citus.
Uzticēšanās: Mums tas ir svarīgi.


Mēs jau vairākus gadus esam ALTA (Latvijas Tūrisma Aģentu Asociācija) biedri, kas apliecina Avis kā pastāvīga un uzticama sadarbības partnera statusu.Facebook Avis