Cilvēki un kultūra

Avis vadmotīvs ir "We try harder"! Šis princips nosaka mūsu attieksmi gan pret klientiem, gan pret darbiniekiem.
Sauklis "We try harder" ir mūsu mantojums. Tas ietver Avis garu un ir tas, kas mūs atšķir no mūsu konkurentiem. Tas ir Avis zīmola unikāls īpašums, kas laika gaitā savu nozīmību nemaina.
"We try harder" servisa līmenis pozitīvi ietekmē un virza darbinieku ikdienas gaitas, iedvesmo piedāvāt un darīt vairāk, nostādot klientu apkalpošanu par galveno prioritāti.

Strādājot ar saukli "We try harder", mēs iegūstam līdera pozīcijas tirgū. Lai saglabātu šo priekšrocību, Avis cenšas iesaistīt uzņēmumā talantīgus un strādāt gribošus cilvēkus. Lai nodrošinātu kvalificētus un zinošus darbiniekus visos uzņēmuma līmeņos, kuri pēc klientu, partneru, dīleru, kā arī kolēģu domām attaisno Avis moto "We try harder" būtību, uzņēmums investē līdzekļus darbinieku apmācībā un attīstības programmās.

Lielā mērā pateicoties tieši Avis darbiniekiem un viņu profesionālajai attīstībai, IDEAL GRUPA ir sasniegusi stabilitāti un iespēju nepārtraukti virzīties augšup.

Mēs uzskatām, ka konkurētspēju patreizējā tirgū nodrošina nepārtrauktu jauninājumu ieviešana mūsu uzņēmuma darbībā. Mēs pastāvīgi meklējam jaunus veidus, kā arvien uzlabot mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti, pievēršot uzmanību pat vissīkākajām detaļām, kuru kopums virza mūsu darbību uz priekšu. Mēs nekad neatsakāmies no jaunām idejām un priekšlikumiem. Ikdienas darbā aktīvi iesaistot saukļus “Try harder!” un “You can!”, mēs uzturam uzticības un paļāvības pilnu vidi visos darbības līmeņos. Mūsuprāt, kļūdaini būtu atteikties un neizmantot iespēju pamēģināt ko jaunu.

Uzņēmuma progresīvais vadīšanas stils, augstais kultūras līmenis, vienotie mērķi un vērtības, uzticamais, entuziasma pilnais kolektīvs ir galvenie balsti, kas Avis nodrošina spēku būt konkurētspējīgam un progresīvam uzņēmumam!
Facebook Avis