Noteikumi

Vēlamies vērst Jūsu uzmanību uz būtiskiem nosacījumiem, iznomājot auto.Šis pārskats par nomas līguma noteikumiem nav saistošs un neveido nomas līgumu. Jums jāiepazīstas ar nomas noteikumiem, kas norādīti uz līguma oriģināla.

Līdzdalība: Parakstot nomas līgumu, Jūs piekrītat nomāt automašīnu no AVIS nomas kompānijas, kā arī esat atbildīgs par iznomāto automašīnu un citiem pakalpojumiem, kas minēti uz līguma līdz brīdim, kad tie tiek nodoti un tos pārbauda AVIS pārstāvis. Jūsu pienākums ir nodot automašīnu tādā pašā stāvoklī kādā to iznomājāt.

Bojājumi: Jūs esat atbildīgs par automašīnas bojājumiem (apstiprinātas tehniskas nepilnības uz automašīnas), kas nav norādīti uz līguma automašīnas iznomāšanas brīdī. Jūs uzņematies atbildību par jaunu bojājumu izmaksu segšanu. Jūsu atbildības lielums ir atkarīgs no apdrošināšanas summas, kas norādīta uz nomas līguma.

Automašīnas nodošana ārpus darba laika: Ja nolemjat, ka automašīnu nodosiet ārpus darba laika, Jūs uzņematies pilnu atbildību par automašīnu līdz brīdim, kad to pieņem attiecīgais nomas kompānijas darbinieks. Iesakām Jums pārbaudīt automašīnu un nofotografēt to, kā arī novietot automašīnu drošā un atļautā vietā.

Būtiski ir pārliecināties, ka automašīnu ir pārbaudījis atbildīgais AVIS pārstāvis, un ka abas puses piekrīt automašīnas tehniskajam stāvoklim pēc īres perioda beigām.

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi: Līdz nomas perioda beigām Jūs esat atbildīgs par visiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, ieskaitot neatļautu stāvvietu izmantošanu un ātruma pārkāpumus. Papildus soda naudas maksai no Jums var tikt iekasēta administrācijas maksa. Veids kā tiek izskatīti un aprēķināti ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi ir atkarīgs no pārkāpuma pakāpes un no valsts, kurā notika šie pārkāpumi.

Degviela: Ar nosacījumiem ar kādu degvielas daudzumu automašīna jānodod Jūs iepazīstinās automašīnas iznomāšanas brīdī.

Automašīna jānodod ar degvielas daudzumu par kādu piekritāt to nodot, kā arī pārliecinieties, ka esat uzpildījis automašīnu ar pareizo degvielu. Ja iepildāt automašīnā nepareizo degvielu, radušos bojājumu gadījumā no Jums tiks aprēķinātas visas saistošās izmaksas.

Papildus vadītāji: Tikai vadītājs (-ji), kas norādīti uz nomas līguma ir tiesīgi vadīt nomas automašīnu. Jūs garantējat, ka citām personām nav atļauts vadīt automašīnu.

Automašīnas nodošana: Ja vien ar nomas kompāniju neesat vienojies citādāk, automašīna jānodod paredzētajā vietā un laikā. Nepildot šo nosacījumu, no Jums tiks iekasēta papildus samaksa.

Nomas līgums: Pārliecinieties, ka saprotiet nomas līguma noteikumus. Ja neizprotiet kādu nomas līguma punktu, vaicājiet nomas kompānijai.

Eiropas patērētāju autonomas ceļvedis: Ar papildus informāciju par automašīnu iznomāšanas procesu varat iepazīties Eiropas patērētāju autonomas ceļvedī.

Sūdzības: Papildus informāciju par autonomas procesu, ieskaitot kā pieteikt sūdzību, pieejama Eiropas patērētāju autonomas ceļvedī.

Ar auto nomas nosacījumiem plašāk varat iepazīties pievienotajā dokumentā.
Nomas celvedis_LV.pdfFacebook Avis